17.02. 2016 Çarşamba günü 15:30- 17:00 saatlerindeki JPN 106 kodlu Japonca Tümce Örnekleri II dersi o saatlerde Yabancı Dil Muafiyet Sınavı olduğu için, aynı gün sabah 11:00-12:30 saatlerinde yapılacaktır.  JPN 108 Japonca Temel Dilbilgisi Dersi (17.02. 2016 Çarşamba günü, 11:00-12:30) iptal edilmiş olup, yapılmayacaktır.