image001

Özgeçmiş

1988 Aydın doğumlu
2010 Erciyes Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı lisans mezunu
2013 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Japon Dili ve Edebiyatı) Yüksek Lisans Programı mezunu
2013 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Japon Dili ve Edebiyatı) Doktora Programında öğrenimine devam etmektedir.
Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olup 35. Madde ile 2012 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi, D. T. C. F., Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevliliği yapmaktadır.

Bilimsel Çalışmalar / Bildiriler:

2013, “Türk Edebiyatı’nda Japonya”, Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı II, 14 – 16 Haziran 2013, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Salonu, İstanbul / TÜRKİYE