DSC00320

Özgeçmiş

1988 Denizli  doğumlu
2011 Erciyes Üniversitesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı lisans mezun
2012 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Doğu Dilleri ve Edebiyatları (Japon Dili ve Edb.) Anabilim Dalı Doktora Programında öğrenime devam etmektedir.
2011 Ağustos – 2012 Şubat Erciyes Üniversitesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
2012 Şubat tarihinde itibaren 35. madde kapsamında geçici olarak Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Ens. kadrosunda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.
2008 Eylül ayında Japan Foundation tarafından düzenlenen iki haftalık Araştırma Programı için Japonya Osaka kenti Kansai Kokusai Center’da bulundu.
2013 Osamu Dazai’ın “İnsanlığımı Yitirirken” Adlı Eseri ve Türkçe Çevirisindeki Birinci Kişi Adılı Kullanımı (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

E-posta: gulizenbatan@gmail.com