5 – 6 Ocak 2015 tarihlerinde, Fakültemiz Muzaffer Göker Salonunda, Japonca ve Türkçe üzerine konferans ve seminer düzenlenmiştir.
Etkinlik aşağıdaki program doğrultusunda gerçekleşmiştir.

 

PROGRAM

5 Ocak 2015: Konferans.
Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
13:30-15:00 :“Oluş Bildiren ve Kılış Bildiren Diller – Bilişsel Dilbilim Açısından Tipolojik Bir Araştırma”.
(Subjective Construal and Japanese Language-From the Point of Cognitive Linguistic).
Prof. Dr. Yoshihiko Ikegami.
Tokyo Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi.

15:30-17:00 : “Türkçe ve Japoncada Kavrayış ve Oluş Bildiren Anlatımların Benzerlikleri ve Farklılıkları”. (Ortak Sunum).
Prof. Michiyo Moriya
Soka Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi.
 

6 Ocak 2015: Seminer.

Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
10:00-11:00: “Öznel Kavrayış ve Mitate Üzerine”.
Prof. Dr. Yoshihiko Ikegami
Tokyo Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

11:30-12:30: “Japonca ve Japon Kültüründe Double Image – Bilişsel Dilbilim Açısından”.
Prof Michiyo Moriya
Soka Üniversitesi Öğretim Üyesi