20080422can

Uzmanlık Alanları

Japon Tarihi

Özgeçmiş

1991 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, mezun.
1996 Hokkaido Üniversitesi (Japonya-Sapporo), Edebiyat Fakültesi, Yüksek Lisans (Uzmanlık: Japon Tarihi)

2001 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Japon Dili ve Edebiyatı, Doktora. (Uzmanlık: Japon Tarihi)
Yurt Dışı Etkinlikleri
1992-1996 Japonya Eğitim Bakanlığı (Mombusho)Bursiyeri
1999-2000 Japon Vakfı Fellowship programı – Tokyo Üniversitesi Konuk Araştırmacısı
2001 Kasım, Hollanda Devlet Arşivi’nde Araştırma (Osmanlı ve Japon Tarihi ile ilgili belgeler üzerine)
2002 Haziran-Eylül, Rikkyo Üniversitesi (Tokyo) Fellowship programı, aynı üniversitede konuk öğretim üyesi
2004 Haziran – 2008 Eylül, Japonya Bilimsel Araştırmaları Geliştirme Kurumu (Japanese Society for Promotion of Science : Nihon Gakucutsu Şinko-kai) destekli “Tarihi Arşivlerde Çok Uluslu Karşılaştırmalı Araştırma Projesi” üyesi. Aynı proje çerçevesinde Ekim 2006’da Türkiye – Ankara’da düzenlenecek “Uluslararası Tarihi Arşivlerde Çok Uluslu Karşılaştırmalı Araştırma Sempozyumu” Türkiye koordinatörü,danışma kurulu üyesi.

Yurtiçi Etkinlikleri

2003 Eylül, “Türkiye’de Japonca Öğretiminin Sorunları Çalıştayı” (Ankara Üniversitesi, Japon Vakfı destekli) “Dilbilgisi Öğretimi” atölyesi sorumlusu.
2003 Ekim, “Japon Yazını Seminer ve Konferansları” (Ankara Üniversitesi, Japon Vakfı destekli) koordinatörü.
2004 Eylül, “3. Türkiye Japonca Öğretmenleri Toplantısı” (Ankara Üniversitesi, Japon Vakfı destekli) koordinatörü.
Rekishi-gaku Kenkyu-kai (Tarih Araştırmaları Cemiyeti), Tokyo-Japonya.
Nihon Rekishi Kenkyu-kai (Japon Tarihi Araştırmaları Cemiyeti) Tokyo-Japonya.
Japonya Araştırmaları Derneği, İstanbul-Türkiye.

Yayınlar

1. Yayınlanmış Kitap

Geçmişten Günümüze Japonya’dan Türkiye’ye Bakış, Vadi Yayınları, 2004, Ankara.

2. Yayınlanmış Makaleler

The Legal Positioning of Foreigners in the Sengoku Era:An Analysis of Takokunin, Transactactions of the International Conference of Eastern Studies, No.XL,s.119-132, Tokyo, 1995.(ENG)

16 seiki Nihon ni okeru gaikokucin no Hoteki Içizuke(16. Yüzyılda Japonya’da Yabancıların Hukuki Durumları), Rekishigaku Kenkyu, The Journal of Historical Studies, No.740, s.1-15, Tokyo, 2000.(JP)
Japonya’da Türkiye Bilgisinin Oluşumu, Tarih ve Toplum, No.218, s.24-34, İstanbul, 2002.(TR)
Toyotomi Seiken no Gaiko Kino no Keisei (Toyotomi Otoritesinin Diplomasi Organının Oluşumu), Nihon Rekishi (The Journal of Japanese History) No. 653, 2002.(JP)
Japon Gezgin Ienaga Toyokiçi’nin 1899-1900 Hatıratı, OTAM No:13 (Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Dergisi, Ankara Ün.), 2002 (TR)
Japonca-Türkçe Çeviri Eğitiminin Sorunları, II. Japonca Öğretmenleri Toplantısı Bülteni, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2003 (JP)
Çağdaşlaşma Dönemi Japon Yazınında Türk İmgesi, Cumhuriyet’in 80. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu Bülteni, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2003.(TR)
Çağdaş Japon Yazınında Türk İmgesine Bir Örnek: Şiba Ryotaro’nun “Tepedeki Bulutlar” Eseri, Littera No:14, Ankara, 2004.(TR)
Ankara Daigaku Nihon-go Nihon Bungaku-ka (Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı), 17. Uluslararası Japonca Eğitimi Konferansı Bülteni, Ankara, 2004. (JP)
Japonya Ortaçağı’nda Zen Işığı, Doğu Batı No:33, Ankara, 2005. (TR)
İkinci Dilden Çeviri İkilemi: Türkçede Japon Yazınından Çeviriler, Kül Eleştiri No:5, Ankara, 2005. (TR)
Japon Edebiyatında Öykünün Doğuşu: Ryunosuke Akutagava, İmge Öyküler No:5, Ankara, 2005. (TR)
Kinsei Nihon ni Okeru Toruko Ninşiki no Keisei to Hensen: 19 Seiki Zenhan o Çuşin Toşite (Yeniçağ)
Japonya’sında Türkiye İdrakının Oluşumu ve Değişimi: 19. Yüzyıl İlk Yarısı Ağırlıklı Olarak), Rikkyo Daigaku Nihongaku Kenkyuco Nenpo – Rikkyo Institute of Japanese Studies Annual Report, No:5, Tokyo, 2006. (JP)

3. Yayınlanmış Çeviriler

Kabadayı, Reşide, (Türkçe’den Japonca’ya Çev. H. Can Erkin) Toruko Şakai ni Okeru Cosei no Çii Women in Turkey, U.S.-Japan Women’s Journal, No.25, s.89-99, Tokyo, 1999.

T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enfoasyon Genel Müdürlüğü, (Türkçe’den Japonca’ya Çev. H. Can Erkin ve Tsuyoshi Sugiyama) Toruko (İşte Türkiye), BSYEGM, Ankara, 2002.
Toyama, Atsuko. Türkiye: Yüzyılın Dönemecinde (Japonca’dan Türkçe’ye Çev. H.Can Erkin), Türk Japon Vakfı, Ankara, 2004.
Akutagava, Ryunosuke. Burun (Japonca’dan Türkçe’ye Çev. H.Can Erkin), İmge Öyküler No:5, Ankara, 2005. (TR)

4. Yayınlanma Aşamasındaki Çalışmalar

Mano Eiji, Çuo Acia no Rekişi (Orta Asya Tarihi) kitabının Türkçe çevirisi.

e-posta: Huseyin.C.Erkin@ankara.edu.tr