sugiyama-proje-2008

Doğum Tarihi: 16.08.1970
Kyoto/Japonya

Öğrenim Durumu
1989 Fukuoka Üniv. Oohori Lisesi’nden mezun
1994 Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sümeroloji Anabilim Dalından mezun
1997 Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Diller ve Kültürleri Bölümü (Sümeroloji) Yüksek lisans programından mezun
2003 Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Diller ve Kültürleri Bölümü (Sümeroloji) Doktora programından mezun

Öğretim Deneyimi
1991-1992 yıllar arasında Amerikan Kültür Merkezi’ndeki Japonca kursunda ders vermiştir.
1993 yılında Ankara Muhabirler Derneği’nde Japonca dersi vermiştir.
1999-2000 yılları arasında Daigakushorin International Language Association’nda Türkçe ders vermiştir.
2003 yılından itibaren kürsüde öğretim elemanı olarak bulunmaktadır.

Akademik Çalışmaları
kodai anatoria, asshiria shougyou shokuminchi-ki-ni okeru perdum-no torihiki to sono haikei (Eski Anadolu’da, Asur Ticaret Kolonileri Dönemindeki perdum‘un Satışı ve Arka Planı), Orient 1999, C.42, S.1, ss.139-154.

‘Karum’, ‘Kaniş’, ‘Kültepe tabletleri’ başlıkları’, Eski Çağ Şark Dünyası Sözlüğü, 2004, İwanami Shoten, Tokyo

judoubun sousashu marker “-niyotte” no tsukawarekata -“ni” tono hikakukara. (Edilgen çatısında özne belrleyicisi ni yotte”nin işlevi ve ni ile farklı yönü), A. Matano ile ortak çalışma, III. Türkiye Japonca Öğretmenleri Toplantısı, 2004 Ankara

Oda No: 76

Dahili No: 1182

e-posta: sugiyama@humanity.ankara.edu.tr